русский    |    Romană    |    English

Dragi Vizitatori!

Bine ati venit pe site-ul companiei de mandatari autorizati  INTELS-MDV S.R.L.

Veti gasi pe acest site istoricul fondarii companiei, informatii despre serviciile in domeniul protectiei proprietatii intelectuale si despre echipa de mandatari autorizati care sunt gata sa va acorde asistenta in obtinerea drepturilor pentru obiectele de proprietate intelectuala atit pe teritoriul Republicii Moldova, cit si in orice alta tara din lume. 

Istoricul apartiei companiei. In anul 1992, dupa destramarea Uniunii Sovietice si declararea independentei Republicii Moldova, a fost creata Agentia de Stat pentru Protectia Proprietatii Industriale (denumita in prezent Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala). De atunci a inceput formarea si dezvoltarea unei piete calitativ noi pentru Republica Moldova – piata serviciilor juridice in domeniul proprietatii intelectuale.

In procesul formarii sistemului de protectie a proprietatii intelectuale in Republica Moldova in aprilie 1993 au fost atestati primii cinci mandatari autorizati, printre care era si directorul companiei de mandatari autorizati INTELS-MDV S.R.L. – D-na Sofia Socolova.

In primii ani de lucru mandatarii autorizati au creat o uniune si impreuna acumulau experienta de lucru, depaseau neajunsurile formarii si cresterii, treceau peste greutatile crearii si dezvoltarii unui cadru juridic nou in domeniul proprietatii intelectuale.   

In anul 1997 din uniunea mentionata s-a separat, a fost fondata oficial si inregistrata la organele de stat competente compania de mandatari autorizati INTELS-MDV S.R.L. La acel moment noi stabilisem relatii de parteneriat cu colegii din Federatia Rusa si Ucraina, precum si cu unele companii din alte tari.

Pe parcurs am reusit sa sporim nivelul nostru profesional, sa acumulam experienta de conlucrare cu Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, Instantele de Judecata din Republica Moldova, Serviciul Vamal, Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei si alte organe de stat ce au atributie la proprietatea intelectuala.  

Pe durata lucrului companiei am reusit sa cream o comanda de mandatari  autorizati apti sa rezolve probleme de protectie a proprietatii intelectuale la un nivel profesional inalt.

Clientii nostri sunt atit companiile din Moldova, cit si companiile din strainatate, care fabrica produse alcoolice, farmaceutice, de parfumerie, produse de cofetarie si alte produse alimentare, etc.

Mandatarii autorizati din compania INTELS MDV SRL.

Echipa companiei este alcatuita din mandatari autorizati care reprezinta interesele clientilor sai la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si alte organe de stat.  


Sofia Sokolova

Fondatorul si Directorul firmei  INTELS MDV SRL.
Mandatar autorizat al Republicii Moldova (Nr. Inregistrarii 5)
Studii tehnice superioare  - Universitatea Politehnic? din or. Celiabinsk, Facultatea de Mecanica si Tehnologie.  Activeaz? in domeniul  protectiei proprietatii intelectuale mai mult de 40 ani, se specializeaza in inventii in domeniul mecanicii si chimiei. De asemenea lucreaza in domeniul marcilor si desenele/modelele industriale, reprezinta interesele titularilor la Serviciul Vamal al Republicii Moldova in domeniul aplicarii masurilor de protectie la frontiera a obiectelor de proprietate intelectuala.  

Olga Socolova

Mandatar autorizat al Republicii Moldova (Nr. Inregistrarii 14). Studii – Universitatea Agrara din Chisinau, specializare – biologie (soiuri de plante si rase de animale).  ULIM – facultatea juridica, specializarea – drept international  privat, protectia proprietatii intelectuale.  Grad stiintific – Magistru in drept, Lector Superior la Catedra de Drept Privat al Facultatii Juridice a Universitatii Slavone din Republica Moldova. Se specializeaza pe problemele incalcarii drepturilor de proprietate intelectuala, aparare judiciara, solutionarea litigiilor, intocmirea si incheierea contractelor, protectia drepturilor de autor.  

Ecaterina Socolova

Mandatar autorizat al Republicii Moldova (Nr. Inregistrarii 72). Studii - Universitatea Slavona din Republica Moldova, specializare – contabilitate si audit. Ocupa postul de contabil, responsabila pentru probleme financiare si administrative.
De asemenea se ocupa de cercetarea a marcii, depunerea, inregistrarea si reinnoirea marcilor si desenelor/modelelor industriale atit in ??Moldova, cit si in alte tari.

Natalia Mandatari

Mandatar autorizat al Republicii Moldova (Nr. Inregistrarii 73). Studii – Academia de Studii Economice din Republica Moldova, facultatea – Marketing, specialitatea – comert, turism si servicii hoteliere, interpret de limba engleza. Teza de licenta  - Rolul Marcilor in Comert.  
In cadrul firmei se ocupa de depunerea, inregistrarea si reinnoirea marcilor si desenelor/modelelor industriale, pregatirea si depunerea opozitiilor si contestatiilor referitoare la marci, in atributiile sale intra si traducerile.


Anna Careva

Mandatar autorizat al Republicii Moldova (Nr. Inregistrarii 30). Studii – Universitatea de Stat din Republica Moldova, specialitatea – traducator. In cadrul firmei gestioneaza marcile internationale si nationale, efectueaza traduceri.  

 


SERVICII

In conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii Moldova referitoare la protectia obiectelor de proprietate intelectuala, cu actele normative, precum si cu acordurile internationale la care Republica Moldova este parte, mandatarii autorizati presteaza un spectru larg de servicii in domeniul protectiei proprietatii intelectuale, in special:  

A. Consultanta pe probleme legate de protectia obiectelor de proprietate intelectuala.  

1. Consultanta pe probleme legate de inregistrarea obiectelor de proprietate intelectuala.
2. Consultanta pe probleme legate de protectia contra concurentei neloiale.
3. Consultanta pe probleme legate de pregatirea contractelor de licenta, contractelor de cesiune si documentelor aditionale la acestea.


B. Obtinerea drepturilor de proprietate intelectuala.

1. Cercetari documentare  referitoare la invenatii, marci, desene/modele industriale in scopul determinarii posibilitatii de protejare.
2. Pregatirea si depunerea la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI) a cererilor de brevete de inventii, de inregistrare a marcilor, denumirilor de origine a produselor, desenelor/modelelor industriale, gestiunea cererilor, corespondenta cu Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala si cu solicitantul.
3. Depunerea cererilor internationale.  
4. Protectia dreptului de autor si drepturior conexe care cuprind: opere literare, opere muzicale, opere coregrafice, opere audiovizuale, programe de calculator si baze de date, harti si desene tehnice, opere de arta, de sculptura si grafice, arhitectura si fotografie.  

С. Mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie, inregistrarea contractelor de licenţa, contractelor de cesiune a drepturilor, contracte de autor.  

1. Mentinerea in vigoare a titlurilor de protectie pentru inventii , desene/modele industriale, reinnoirea certificatelor de inregistrare a marcilor.
2. Intocmirea si inregistrarea contractelor de licenta, contractelor de cesiune (totala sau partiala) a drepturilor, contractelor de autor.   
3. Reprezentarea intereselor clientilor in negocierile legate de licentierea sau cesiunea drepturilor pentru obiectele de proprietate intelectuala.  

D. Protectia drepturilor de proprietate intelectuala si reprimarea concurentei neloiale.

1. Reprezentarea intereselor solicitantului la Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala, in special in Comisia de Contestatii.
2. Reprezentarea intereselor solicitantului la Agentia Nationala pentru Protectia Concurentei.
3. Reprezentarea intereselor solicitantului la Serviciul Vamal al Republicii Moldova privind reprimarea importurilor/exporturilor ilicite.

 

Наши услуги

Авторское право

ведение дел в случаях конфликтов объектов авторского и смежного с ним прав с объектами промышленной собственности

«INTELS-MDV» s.r.l.,
Drumul viilor str. 42/3, ap. 37-38, MD-2021, Chisinau, Republica Moldova

P.O. Box 912, MD-2021
Chisinau, Republica Moldova

Tel:(373-22) 723021, 731605
Fax:(373-22) 211027

e-mail: info@intels-mdv.md

intelsmdv@starnet.md

intelsmdv@mtc.md

Creare Website-uri — «PracticWeb»